Monday, February 16, 2009

U.L.T.R.A.S.U.R.Fبه دلیل پولی شدن نرم افزار فریگیت (freegate) از اول ژانویه 2009 (1/1/2009) امکان استفاده مجانی از آن برای کشورهای غیر چینی امکان پذیر نمیباشد. لذا برای دانلود نرم افزار ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن جایگزین بنام ا.ل.ت.ر.ا.س.ر.ف (u.l.t.r.a.s.u.r.f) بر روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.