Monday, February 16, 2009

U.L.T.R.A.S.U.R.Fبه دلیل پولی شدن نرم افزار فریگیت (freegate) از اول ژانویه 2009 (1/1/2009) امکان استفاده مجانی از آن برای کشورهای غیر چینی امکان پذیر نمیباشد. لذا برای دانلود نرم افزار ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن جایگزین بنام ا.ل.ت.ر.ا.س.ر.ف (u.l.t.r.a.s.u.r.f) بر روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

No comments:

Post a Comment