Thursday, January 01, 2009

A.n.t.i-F.i.l.t.e.r.i.n.g

برای فیلترکردن پ.ر.و.ک.س.ی شرکتهای ISP می توانید از نرم افزار فیری گیت (Free G.a.t.e) استفاده کنید. فيري گيت ف.ی.ل.ت.ر.ش.ک.ن.ی هست که از سرور های مختلفی برای ایجاد شبکه VPN شما استفاده می کند. پ.ر.و.ک.س.ی Localhost نرم افزار آ.ن.ت.ی.ف.ی.ل.ت.ر را می توانید برای هر نرم افزار دیگری که به اینترنت وصل می شود تنظیم کنید.

برای دریافت این نرم افزار بر روی یکی از لینکهای ف-ی-ل-ت-ر-ش-ک-ن در زیر کلیک کنید

P-h-y-l-t-e-r-s-h-e-k-a-n
or
P-h-i-l-t-e-r-s-h-e-k-a-n


No comments:

Post a Comment